Repatriasiya

Bir çox dənizçi repatriasiya ilə bağlı problemlərlə üzləşir. Dənizdə Əməyə dair Konvensiyaya ( MLC2006) əsasən, dənizçilərin aşağıdakı hallarda heç bir ödəniş etmədən repatriasiya olunmaq hüququ vardır:

  • Dənizçinin əmək müqaviləsi xaricdə olarkən başa çatdıqda;
  • Dənizçinin əmək müqaviləsi gəmi sahibi tərəfindən ləğv edildikdə və ya üzrlü səbəblərə görə dənizçi tərəfindən.
  • Dənizçi əmək müqaviləsi üzrə öz vəzifələrini artıq yerinə yetirə bilmədikdə:

Aşağıdakı internet resulsları repatriasiya hüquqları və MLC haqqında ətraflı məlumat üçün faydalı ola bilər:

The right to be repatriated

Maritime Labour Convention

Contact us if you have any concerns about your repatriation rights.


Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün:


 ̰